Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

...» EXCEL CARİ HESAP PROGRAMI

...» Otomatik KDV Hesaplama ( Excel )

...» İşçi İşe Geç Gelme, İhtarname, İhtar tutanakları ( Excel )

...» Doğum Günü Hesaplama Programı ( Excel )

...» Kur Farkı Hesaplama Programı ( Excel )

...» Günlük / Aylık Kasa Programı ( Excel )

...» MUHASEBEYE VERİLECEK EVRAKLAR